Şeyhül Ekber Muhyiddin İbn. Arabi (k.s.) 1166-1240

0
34
Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Şeyh’ul Ekber Muhyiddin ibn. Arabi (ks.) Dost’un dostu olma şerefine nail olmuş Kur’an’ı okumuş, Kur’an ahlakıyla ahlaklanmış özgün Kur’ani-Muhammedi hakikati açıklama şerefiyle şereflenen ender mutasavvıflardandır. H. 560-638 / M. 1166-1240 yılları arasında yaşamıştır. Arifler arasında “Nimet Günü” olarak adlandırılan Ramazan ayının 17sinde Endülüs’ün Mursiya’da dünyaya teşrif etmiştir. H. 638 yılında da Şam-ı Şerif’de (Suriye’nin Başkenti) Hakka yürümüştür. Türbesi Şam’da Kasiyun dağının eteklerinde Salihiyye semtinde bulunmaktadır. Kendisi Sahabe-i Kirâm’ın cömertliğiyle meşhur Adiy b.Hatem- i Taî’nin kardeşi Abdullah b. Hatem et-Tai’nin nesline mensuptur.

Şeyh-i Ekber, kendi ifadesine göre; çocuk yaşlarından itibaren çok değerli alimlerden islami ilimlerde eğitim gördü ve Kur’an’ı ezberledi. Buluğ çağında ise ilâhi fetihle ansızın karşılaşınca, “Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.” (Enam, 38) ayetinin hakikatinin zevkine vardı.. Mutluluğun tamamın, velayetin tamamın ve ilmin tamamın, Kur’an’la amel etmekle gerçekleşeceğini anladı.. Bütün varlığını, hatta nefeslerini, zahir ve batın düşüncelerini Kur’an’dan istimdat etmeye, medet ummaya tahsis etti. Şeyh’e göre Kur’an, yalnızca telaffuz edilen kelimelerden veya üzerinde düşünülen anlamlardan ibaret değildir. Bilakis bütün ayetleri, kelimeleri ve harfleri sınırsız tecelli doğuşlarından, sırların ve ilimlerin müşahedesinden ve büyük mazharlardan ibarettir.

Şeyh’ul Ekber Muhyiddin ibn. Arabi (ks.)

Şeyhin bütün hayatı, Kur’an menzillerine ve iniş mekânlarına yükselmekten başka bir şey değildir. Yaşamında da öğrendiği ilimlerle amil olmuş yaklaşık beşyüze yakın kıymetli eser’de miras bırakmıştır. Kısacası alimlerden, salihlerden ve sultanlardan oluşan çağdaşlarının ve kendisinden sonra gelen bu sahanın büyüklerinin tanıklığıyla şeyhin hayatı, Kur’ani bir yaşantının eksiksiz bir örneğini oluşturmaktadır.

Şeyh, Kur’anı fiil ve ruh olarak yaşamak, kalp ve kalıp olarak bağlanmak, Muhammedi sünnetin somut bir örneği olmak için Ona aşkla bağlanmıştı. Kendisinin yakın çevresine giren-aile fertleri, şeyhler, alimler, sohbetinde bulunduğu veliler, kendisine eşlik eden öğrenciler, muritler, maşrıkta ve mağripte kendisine danışan hakimler ve sultanlar gibi kişilerin büyük çoğunluğunu Kur’an’la tahakkuk etme ve Muhammedi sıfatlarla ahlaklanma esasına göre eğitmiştir. Bu eğitimin etkisiyle sözünü ettiğimiz kişilerin içinde bir hal meydana gelmiş ve Resulullah’ın (s.a.v) kendileri hakkında: “Kur’an ehli, Allah’ın ehli ve has adamlarıdır” dediği kimseler zümresine girmişlerdir.


Not: Muhyiddin ibn. Arabi (k.s.) hazretlerinin kendi kaleminden yani çeşitli eserlerinde anlatmış olduğu hayatının, ilmi görüşlerinin derlemesiyle hazırlanan biyografisi, Yayınevimiz tarafından basılan “ Hatmu’l Kur’an / Kur’an Mührü ” adlı eserde mevcuttur.

Kaynakça: Kitsan Yayınları Tasavvuf Serisi: 23
TEFSİR-İ KEBİR / TE’VİLÂT (1. Cilt)
Yazarı: Muhyiddin İbn. Arabi (k.s.)
Çeviren: Vahdettin İnce
Editör: Şükran Eser Göknar
Sayfa Uygulama: A. Onur Şenyurt
Kapak Düzeni: Sabahattin Kanaş
Bu eserin orjinali İstanbul / Fatih – Atıf Efendi Kütüphanesi, Kadir Bey Bölümü, Mustafa el-Bab’ı 0.100 de bulunan Muhyiddin Arabi (r.a.) Tefsir-i Kebir’inin Tercümesidir.
KİTSAN KİTAP
Basın Yayın Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ticarethane Sokak No: 41/3-4 Sultanahmet – İSTANBUL
Tel. 0212 513 67 69 Faks: 0212 511 51 44
www.kitsan.com

Yorum Yaz

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz